Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Các giao dịch thực hiện tại cơ sở chính của SleepFi hoặc tại địa chỉ của khách hàng được thanh toán qua các hình thức sau:

 • Tiền mặt
 • Quẹt thẻ bằng máy POS
 • Chuyển khoản ngân hàng
 • Thanh toán tra góp bằng thẻ tín dụng (xem chi tiết).

Thông tin chuyển khoản

Tài khoản 1:

 • Ngân hàng: Sacombank, chi nhánh Quận 11, TP. HCM
 • Tên tài khoản: NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP
 • Số tài khoản: 060284558696
 • Nội dung: <Tên khách hàng> <Số điện thoại>

Tài khoản 2:

 • Ngân hàng: Eximbank, chi nhánh TP. HCM
 • Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO
 • Số tài khoản: 200014851035569
 • Nội dung: <Tên khách hàng> <Số điện thoại>